moderne lokaler

Lokalene som rehabiliteres ligger i 2, 3 og 4 etasje med heis- og trappeadkomst. Inngang fra Karl Johans gate mellom Lush og David-Andersen. Det legges til rette for en bruker per etasje, alternativt to. Hver etasje er ca 750 kvm bta. Eiendommen har fast driftstekniker og vakttelefon som sørger for å ivareta leietakers behov.

Bygget vil få moderne tekniske anlegg, herunder ventilasjons- og kjøleanlegg samt fjernvarmeleveranse som vil følges opp av Malling & Co. Lokalet kan tilpasses ny leietaker som gir muligheter for å få skreddersydde lokaler for din virksomhet, se plantegninger for forslag til løsninger.

Eiendommen forvaltes og driftes av Malling & Co Forvaltning. 

MALLING KONTORVELGER

Bruk kontorvelgeren under til å se/zoome nærmere inn byggets plassering. Klikk på bygget for å se fasade og plantegningene til 3. og 4. etasje.